אנו מודים לך על בחירתך לרכוש באתר רז חקירות (להלן: "האתר") ומקווים לספק לך את כל הדרוש לך, הן מבחינת המוצרים והן מבחינת השירות על מנת שתהיה מרוצה מקנייתך.
משרד רז חקירות ישמח לענות על כל שאלה או הבהרה בכל הנוגע למוצרים המוצעים באתר או בקשר לאמור בתקנון זה. ראו פרטים להתקשרות בתחתית תקנון זה או באתר עצמו.

 

כללי

האתר הינו בבעלות "חברת א.ס. ניהול רז חקירות" (להלן: "משרד רז חקירות").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתקנון השימוש באתר (להלן: "התקנון"). מובהר כי משרד רז חקירות שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון, יחול השינוי על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

כניסה לאתר ושימוש בכל חלק ממנו מהווה את הסכמתך והכרתך את כל תנאי התקנון. אם אינך מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליך, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, עקב כך, הינך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

 

המוצרים באתר

התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את משרד רז חקירות.

המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצריםהנמכרים על ידימשרד רז חקירות מעת לעת ואין בכך כדי לחייב את משרד רז חקירות, בכל דרך שהיא, כדי להחזיק מלאי ו/או מגוון מסוים של מוצרים באתר. אין בהצעת האתר למכירת מוצר מסוים כדי להוות התחייבות כלשהי באשר לקיומו של מוצר זה במלאי ו/או לאפשרות מכירתו בעתיד.

משרד רז חקירות רשאי לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא כל הודעה מראש, איזה מהמוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.

 

מחירי המוצרים

כל מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק ואינם כוללים את מחיר המשלוח, אשר מפורטים בנפרד באתר.

משרד רז חקירות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

הזמנה ותשלום באתר

ניתן לבצע הזמנה באתר, רק אם הינך בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף וכי הינך רשאי על פי כל דין לבצע עסקאות באמצעות האינטרנט ושברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכם מותנה בלבד אשר ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק לאחר קבלת אישור אצל משרד רז חקירות מאת  PayPal על ביצוע העסקה על שם המזמין.

התשלום באתר מתבצע באמצעות PayPal . PayPal היא אחת החברות המובילות בעולם לפתרונות תשלומים באינטרנט, המאפשרת לכל אדם שבבעלותו כתובת אי-מייל לשלם באינטרנט בצורה נוחה ובטוחה.

תשלום באמצעות חשבון PayPal אינו עולה כסף ואין חיוב על ביצוע תשלום.

ניתן לשלם עם PayPal באמצעות כרטיסי אשראי מחברות ויזה ומאסטרקארד בעלי 16 ספרות, כולל כרטיסים מקומיים.

 

משלוח המוצרים

כל המוצרים של משרד רז חקירות נבדקים ונארזים בקפידה באריזתם המקורית לפני המשלוח.

משלוח המוצרים ללקוח, יתבצע בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה על ידי חברת PayPal .

משרד רז חקירות יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת משרד רז חקירות יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים המוצגים באתר, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים , אזי לא תהא למשרד רז חקירות כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לצד ג', וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי משרד רז חקירות בגין כך למעט זכאותו לקבלת הסכומים ששולמו על ידו, אם שולמו.

המוצר יישלח ללקוח באמצעות אחת משלוש האפשרויות המוצגות באתר: דואר רשום, שליחות אישית (המוצרים יגיעו אליכם עם שליח עד הבית), או באמצעות איסוף עצמי מהמשרד.

האספקה ללקוח באיסוף עצמי תתבצע במשרד רז חקירות, ברחוב רוטשילד 45, ראשון לציון, קניון רוטשילד, קומת משרדים 3 (מ-3), בתיאום מראש.

עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצרים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים בעת הרכישה כמפורט באתר בעת ביצוע הרכישה.

 

מחסור במלאי

משרד רז חקירות עושה כל שביכולתו על מנת לוודא, שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו ברשותו ו/או ברשותם של ספקיה, על מנת שיוכל להעניקם לרוכש בזמן.

עם זאת, עלול להיווצר מצב, שבו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר במלאי בחנות או במלאי של הספק.

במקרה כזה, ישלח משרד רז חקירות הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני של הלקוח או תודיע לו באמצעות הטלפון ובידי הלקוח תהיה שמורה הזכות להזמין מוצר חלופי או לבטל את הזמנתו.

במקרה של ביטול מצד הלקוח, יוחזר לו כל כספו, ככל ששולם.

בוטלה המכירה כאמור, לא תהיה למשרד רז חקירות כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לצד ג', וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי משרד רז חקירות בגין ביטול ההזמנה.

 

מדיניות החזרות וביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, תהיה רשאי לבטל בכתב את העסקה – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.

א.    ביטול העסקה יכולה להיעשות באמצעות פקסימיליה למספר: 03-9566061 או בדואר אלקטרוני לכתובת: info@raz-pi.co.il.
ב.    ביטלת את העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין ההזמנה למוצר או עקב אי– אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהזמנה, יחזיר לך משרד רז חקירות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את  אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, יבטל את חיובך בשל העסקה וימסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
ג.    ביטלת את העסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ג), יחזיר לך משרד רז חקירות, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, יבטל את חיובך בשל העסקה וימסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ד.    קיבלת כבר את המוצר לידיך, תחזירו למשרד רז חקירות ברחוב רוטשילד 45, ראשון לציון, קניון רוטשילד, קומת משרדים 3 (מ-3) או שתשלח אותו בדואר רשום לכתובת: ת.ד. 11, ראשון לציון 7510001.
ה.    באחריותך לדאוג כי המוצר יגיע למשרד רז חקירות, שלם ותקין. אתה תהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית ו/או נזק שייגרם למוצר כאשר המוצר היה ברשותך.

 

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ובהתאם לתנאי תקנון זה.
אחריות מלאה לפגמים במוצר.
אין אחריות לשבר או שריטות.

 

עדכוני מחירים

משרד רז חקירות שומר על זכותו לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. עדכונים אלו מצריכים עבודה אנושית מאומצת מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש בתום לב כגון: טעות בהקלדה, השמטת ספרה וכיוצא בזה, משרד רז חקירות אינו מתחייב לספק מוצרים אלה.

במידה ומתעורר ספק לגבי מחיר מוצר מסוים, יש לפנות מייד למשרד בטל' 03-9566060 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:  info@raz-pi.co.il .

 

שמירה על פרטיות

פרטיות הרוכש חשובה למשרד רז חקירות והוא נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להבטיח שתהליך הרכישה יהיה בטוח וכי המידע הנמסר במהלכו יהיה חסוי. עם זאת, מובהר כי משרד רז חקירות אינו יכול להבטיח הגנה מוחלטת ועל כן הינך מצהיר בזאת כי הזנת המידע הנדרש באתר נעשית באחריותך בלבד וכי משרד רז חקירות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל שימוש בפרטי המידע הנמסר על ידך באתר, לרבות שימוש במידע זה על ידי צדדים שלישיים.

התשלום באתר מתבצע באמצעות  PayPal ובאחריותו. כל הפרטים הפיננסיים שלכם אינם נמסרים למשרד רז חקירות.

משרד רז חקירות מתחייב לא לעשות שימוש בפרטיך הרשומים באתר אלא לצרכי ביצוע הרכישה בלבד.

משרד רז חקירות רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי מטעמו. מובהר כי באפשרותך לסרב לקבל מידע פרסומי הן במועד ההירשמות לאתר, ובין אם לאחר מכן במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@raz-pi.co.il ומשרד רז חקירות מתחייב להסירך מרשימת הדיוור בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הדואר האלקטרונית.

 

דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו או מהאתר, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון, בלבד.

 

שירות לקוחות ויצירת קשר

משרד רז חקירות ישמח להשיב לשאלותיכם בכל נושא.
פרטים להתקשרות עם רז חקירות:
דוא"ל: info@raz-pi.co.il
טלפון: 03-9566060
פקס: 03-9566061
או באמצעות טופס יצירת קשר.